V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti ZLATO HODINY NOVÁK
souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu:

pro účel zpracování: