GDPR

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti ZLATO HODINY NOVÁK
souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu:

  • jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma
  • bydliště nebo sídlo
  • e-mail
  • telefonní číslo

pro účel zpracování:

  • zasílání objednaného zboží
  • zasílání novinek formou newsletterů